DANI KLINIČKE FARMAKOLOGIJE 16-18.05.2024.

Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da će se u periodu od 16. do 18. maja ove godine po prvi put održati „Dani kliničke farmakologije“!

 

ORGANIZATORI SIMPOZIJUMA
Udruženje kliničkih farmakologa Republike Srpske

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske – Odjeljenje medicinskih nauka

 

NAUČNI PROGRAM
U program će biti uključena predavanja po pozivu, usmena izlaganja, poster sekcije i okrugli stolovi.

 

TEMATSKE OBLASTI
Nastojaćemo da naučni program učinimo interesantnim i aktuelnim, kako bi zainteresovali što veći broj učesnika i pružili im mogućnost da se upoznaju sa savremenim farmako-terapijskim stavovima različitih terapijskih oblasti.

NOVINE U LIJEČENJU KARDIOVASKULARIH BOLESTI I DIJABETESA

RACIONALNA PRIMJENA ANTIBIOTIKA

TDM

ZNAČAJ FARMAKOGENETIKE U INDIVIDUALIZACIJI TERAPIJE

MJESTO I ULOGA KLINIČKE FARMAKOLOGIJE U KLINIČKOJ MEDICINI

PREDAVAČI

Prof. dr Svjetlana Stoisavljević Šatara
plus

Prof. dr Svjetlana Stoisavljević Šatara

Banja Luka

Prof. dr Ranko Škrbić
plus

Prof. dr Ranko Škrbić

Banja Luka

Dr Danilo Lo Fo Wong
plus

Dr Danilo Lo Fo Wong

WHO

Prof. dr Zoran Todorović
plus

Prof. dr Zoran Todorović

Beograd

Prof. dr Momir Mikov
plus

Prof. dr Momir Mikov

Novi Sad

Prof. dr Dragan R. Milovanović
plus

Prof. dr Dragan R. Milovanović

Kragujevac

Prof. dr Aleksandar Rašković
plus

Prof. dr Aleksandar Rašković

Novi Sad

Doc. dr Ana Tomas Petrović
plus

Doc. dr Ana Tomas Petrović

Novi Sad

Prof. dr Zdenko Tomić
plus

Prof. dr Zdenko Tomić

Novi Sad

Prof. dr Nebojša Stilinović
plus

Prof. dr Nebojša Stilinović

Novi Sad

Prof. dr Saša Vukmirović
plus

Prof. dr Saša Vukmirović

Novi Sad

Prof. dr Dragana Sokolović
plus

Prof. dr Dragana Sokolović

Foča

Prof. dr Dragana Drakul
plus

Prof. dr Dragana Drakul

Foča

Prof. dr Viktorija Dragojević-Simić
plus

Prof. dr Viktorija Dragojević-Simić

Beograd

Doc. dr Tijana Kovačević
plus

Doc. dr Tijana Kovačević

Banja Luka

Dr Sc., Mr ph Jelena Popržen
plus

Dr Sc., Mr ph Jelena Popržen

Novi Sad

Prof. dr Antonija Verhaz
plus

Prof. dr Antonija Verhaz

Banja Luka

Prof. dr Nataša Stojaković
plus

Prof. dr Nataša Stojaković

Banja Luka

Prof. dr Silva Dobrić
plus

Prof. dr Silva Dobrić

Doc. dr Dragana Stokanović
plus

Doc. dr Dragana Stokanović

Niš

Doc. dr Radica Živković Zarić
plus

Doc. dr Radica Živković Zarić

Dr sc med Dragana Dekanski
plus

Dr sc med Dragana Dekanski

Beograd

Doc. dr Jasmina Krehić
plus

Doc. dr Jasmina Krehić

Sarajevo

Dr  Ana Pejčić
plus

Dr Ana Pejčić

Kragujevac

Prof. dr Stojko Vidović
plus

Prof. dr Stojko Vidović

Banja Luka

Doc. dr Milkica Grabež
plus

Doc. dr Milkica Grabež

Banja Luka

Prof. dr Tanja Dujić
plus

Prof. dr Tanja Dujić

Sarajevo

Prof. dr Maja Travar
plus

Prof. dr Maja Travar

Banja Luka

PROGRAM

Registracija

45min

Izjave za medije

15min

Svečano otvaranje. Pozdravni govori

30min

Plenarna predavanja

80min

Večera u restoranu Agape

Sesija I

300min

Kafe pauza

30min

Sesija II

100min

Ručak, Restoran President, Hotel Bosna

90min

Sesija III

140min

Svečana večera u restoranu Integra

Sesija IV

120min

Kafe pauza

30min

Sesija V

60min

Rezime i zatvaranje simpozijuma

15min

Ručak, Restoran President, Hotel Bosna

KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR

TRG SRPSKIH VLADARA 2, 78000 Banja Luka

SMJEŠTAJ UČESNIKA

DOGAĐAJI

16.05. VEČERA
16.05. VEČERA

RESTORAN AGAPE

17.05. VEČERA
17.05. VEČERA

HOTEL INTEGRA

REGISTRACIJA

  UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA 

  Sažetke poslati na srpskom jeziku na e-mail adrese: ranko.skrbic@med.unibl.org i natasa.stojakovic@med.unibl.org

  1. Sažetke, koristeći latinično pismo, treba pisati u programu Word for Windows, upotrebom fonta Times New Roman, veličine 12, bez upotrebe razmaka.
  2. Naslov se piše malim slovima, osim početnog slova (izbjegavati skraćenice u naslovu)
  3. U novom redu se pišu imena i prezimena autora i koautora. Podvući ime autora koji će prezentovati rad.
  4. U sljedećem redu navesti afilijacije autora i koautora (u slučaju različitih ustanova koristiti brojeve 1, 2, 3,.. itd u super skriptu)
  5. Tekst sažetka bez naslova, autora i afilijacijam ne treba da bude duži od 250 reči.
  6. Sažetak mora imati uvod i cilj rada, metode, rezultate i zaključak (bez formalno navedenih podnaslova u okviru teksta). U tekstu nije poželjno koristiti tabele, grafike i navoditi reference.
  1. Ispod teksta sažetka navesti puno ime i prezime autora, mjesto zaposlenja, broj licence, telefon i elektronsku adresu (e-mail).
  1. Naslov emaila: SAŽETAK za 1. Dane kliničke farmakologije.

 

Obavještenje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada dobićete elektronskim putem.

PRIJAVE MOGUĆE NA REGISTRACIJI U BANSKOM DVORU 16.05. OD 17H

SPONZORI